menü gomb
Menü
ÁSZF Animáció

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Kérem, hogy mielőtt igénybe venné szervizünk szolgáltatásait, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF). Az ÁSZF dokumentum részletesen tartalmazza a szervizelésre, a garanciális és egyéb ügyintézésre vonatkozó feltételeket, jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, kérjük, hogy szervizelés megkezdése előtt haladéktalanul jelezze felénk.

A szerviz hibajegy aláírásával, a weboldalon beküldött megrendelő és egyéb esetekben, ha az ÁSZF jelölőnégyzet elfogadásra került, azt jelenti, hogy az ügyfél tisztában van és elfogadja az ÁSZF-et. Személyes szervizelés esetén a szerviz hibajegy/garanciajegy aláírásával, amely szintén tartalmazza az ÁSZF linkjét és amelyre kifejezetten felhívjuk az ügyfél figyelmét, az ÁSZF is automatikusan elfogadásra kerül.

Ez vonatkozik minden eljárásra, beleértve a garanciális ügyintézést is. Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának hiányában sajnos nem áll módunkban szervizszolgáltatást, illetve egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani. Amennyiben kérdése van, vagy további információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és Szolgáltatási Információk – (ÁSZF) 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya kiterjed az Android Szerviz Szeged – Független Telefon Szerviz (továbbiakban: Szerviz) által nyújtott összes szolgáltatásra és ügyletre.

Vállalkozás adatai:

 • Vállalkozás neve: Android Szerviz Szeged – Független Telefon Szerviz
 • Tulajdonos: Gulácsi Attila e.v.
 • Székhely, üzleti tevékenység helye: 6724 Szeged, Cső u. 8/A 9. Emelet 25. Ajtó
 • Adószám: 69644665-1-26
 • Alapítás dátuma: 2019.04.29
 • E-mail cím: info@androidszerviz-szeged.hu
 • Telefonszám: +36 304888049

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Android Szerviz Szeged – Független Telefon Szerviz (továbbiakban: Szerviz) tagjaira, valamint azon ügyfelekre, akik a Szervizzel a jelen ÁSZF alapján szerződést kötnek.

Hatályba lépés és érvényesség:

A jelen ÁSZF 2022. június 17. napjától határozatlan ideig érvényes és hatályos.

A weboldal használatával létrejövő szerződések nyelve:

A weboldalunk használata során létrejövő minden szerződés nyelve a magyar, így azokra a magyar jogszabályok az irányadóak.

Szabályozási hiány:

Amennyiben a jelen ÁSZF-ben valamely kérdés nem került szabályozásra, úgy a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazandóak.

Az ügyfél a szolgáltatások igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a fentiekben foglaltakat.

Az ügyfél az őt ért jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében békéltető testülethez fordulhat. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. A Békéltető Testületekről, azok működéséről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről, azok elérhetőségeiről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A weboldalunk használata során létrejövő minden szerződés nyelve a magyar, így azokra a magyar jogszabályok az irányadóak.

Szolgáltatások nyújtása:

A Szerviz a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alatt, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között nyújtja szolgáltatásait. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások igénybevételekor az ügyfélnek figyelembe kell vennie a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a magyar jogszabályokat is.

Az ügyfél a szolgáltatások igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és egyben tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtására a magyar jog az irányadó.

A vállalkozói szerződés létrejöttének esetei:

Szerviz szolgáltatás megrendelése, javítás teljesítése – megrendelés és annak visszaigazolása alapján történhet:

 • E-mailben írásos megrendelés esetén
 • A weboldalon található „Szerviz Hibajegy” beküldésével
 • Árajánlat kérő űrlapon
 • Személyesen a szervizemben : 6724 Szeged, Cső u. 8/A 9. Emelet 25. Ajtó

Az Android Szerviz Szeged ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben részét képezi. A Szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja.

Fizetési feltételek, fizetési módok
 •  Készpénzben, személyesen a Vállalkozás székhelyén 
 •  Bankkártyával személyesen a Vállalkozás székhelyén 
 •  Utánvéttel a futárnak fizetve 
 •  Előre utalással fizetve

A Vállalkozás Készpénzes fizetés

székhelyén történő személyes átvétel esetén az ügyfél a szerviz költséget a készülék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

Bankkártyás fizetés:

A Vállalkozás székhelyén történő személyes átvétel esetén az ügyfél a vételárat a készülék átvételével egyidejűleg bankkártyával fizeti meg.

Utánvétes fizetés:

Amennyiben az ügyfél házhozszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, az ügyfél a termék kiszállítási költségét és az utánvét díját is tartalmazó ellenértékét a termék átvételekor, a futárnak fizeti meg.

Amennyiben a kiszállított termék vételárát az ügyfél a futárnak nem tudja megfizetni, vagy az áru a Vállalkozásnak fel nem róható okból nem adható át, az ügyfél köteles a Vállalkozásnak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Előre utalásos fizetés:

Amennyiben az ügyfél az előre történő átutalás fizetési módot választja, a Vállalkozás előlegbekérőt küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. A termék a vételárnak a Vállalkozás bankszámlájára történő beérkezését követően vehető át. Azon megrendelés, amelyre az előlegbekérő alapján 8 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege a Vállalkozás bankszámlaszámára, előzetes értesítést követően törlésre kerül. Előre utalásos fizetésnél az eredeti számlát az ügyfél az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

A telefon szerviz kötelességei
Kommunikáció és Tájékoztatás:
 1. Átlátható Kommunikáció: Az ügyfelek folyamatos tájékoztatása a javítás vagy karbantartás állapotáról, időtartamáról és esetleges késésekről.
 2. Részletes Diagnosztika: Az ügyfelek számára érthető módon ismerteti a hibákat és a javításra vonatkozó terveket, beleértve az esetleges költségeket és garanciákat.
Biztonság és Adatvédelem:
 1. Adatbiztonság: Biztosítja az ügyfelek személyes és érzékeny adatainak biztonságát, és garantálja, hogy azok a javítás során nem kerülnek illetéktelen kezekbe.
 2. Biztonsági Protokollok: Alkalmazza a legfrissebb biztonsági protokollokat és eljárásokat a készülékek és adatok védelme érdekében.
Minőség és Garancia:
 1. Alkatrész Minősége: Csak magas minőségű, hitelesített alkatrészeket használ a javításokhoz, és szükség esetén tájékoztatja az ügyfeleket az alternatív lehetőségekről.
 2. Garancia: Nyújtson garanciát a javítási munkákra és az alkatrészekre, valamint tisztázza az ügyfelekkel a garancia feltételeit és kizárásait.
Etikai és Jogszabályi Megfelelés:
 1. Jogszabályi Megfelelés: Betartja a helyi és nemzetközi jogszabályokat, beleértve a fogyasztóvédelmi és adatvédelmi törvényeket.
 2. Etikai Normák: Etikusan és tisztességesen jár el, elkerülve a félrevezetést és tisztességtelen gyakorlatokat.
Ügyfélszolgálat és Panaszkezelés:
 1. Reszponzivitás: Gyorsan és hatékonyan reagál az ügyfélmegkeresésekre, kérdésekre és panaszokra.
 2. Panaszkezelési Eljárás: Rendelkezik egy átlátható és hatékony panaszkezelési eljárással, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kifejezzék elégedetlenségüket és gyors megoldásokat kapjanak.
Környezettudatosság:
 1. Környezetbarát Gyakorlatok: Követi a környezetbarát gyakorlatokat, minimalizálva a hulladékot és az energiapazarlást, valamint biztosítva az elektronikus hulladék megfelelő ártalmatlanítását.

A szerviz ezen kötelességei szükségesek az ügyfelek elégedettségének, bizalmának és jogainak védelme, valamint a szerviz hírnevének és piaci pozíciójának fenntartása érdekében.

Jótállás – Garancia:
 1. A szerviznek lehetősége van arra, hogy a kártérítési kötelezettség alól mentesüljön, ha bizonyítható, hogy a kár oka az ügyfél felelőssége, vagy olyan esemény következtében keletkezett, amelyen a szerviznek nem volt befolyása. Ebben az esetben az ügyfélnek kell viselnie a károkat.
 2. A jótállási időszak hossza, valamint a jótállás egyéb feltételei és korlátai a szerződésben lesznek meghatározva. A jótállási időszak alatt a szerviz köteles a hibás termékeket vagy szolgáltatásokat javítani, kicserélni, vagy a fizetett díjakat visszatéríteni, a szerződésben meghatározott módon és időkeretben.
 3. A hiányos, vagy késedelmes szerviz jegyből eredő kárfelelősségét a vállalkozó kizárja, az ügyfél köteles mindenben a valóságnak megfelelően tájékoztatni a vállalkozót. A valótlan, vagy hiányos szerviz jegyből  következő károk, hátrányok miatt a vállalkozó felelősséget nem vállal. A szerviz jegy tartalmát, teljességét, valóságtartalmát és az adatszolgáltatás időpontját Megbízó köteles bizonyítani.
 4. Az ügyfél kijavítást vagy a hibás alkatrész kicserélést igényelheti, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.
 5. Amennyiben az ügyfélnek a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem az ügyfél igényének megfelelően rendezi, az ügyfél jogosult a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezni.
 6. A Vállakozás a szolgáltatás elvégzésekor köteles a szerviz jegyet szabályszerűen kitölteni. Vállalkozás bélyegzőlenyomatának és a kiállítás során képviseletében eljáró személy aláírásának feltüntetésével hitelesíteni, és az ügyfélnek átadni.
 7. A javításra általánosságban 90 nap garanciát vállalok, bruttó 20.000 Ft alkatrész értékhatár felett pedig 180 napot. A garancia kizárólag a szerviz által beépített alkatrészekre és azok működésére vonatkozik. A garancia a beépített alkatrész működésére és az összeszerelésre érvényes.
Jótállási és garanciális igény visszautasítása
 1. A szerviz a javítási munkálatok befejezése után automatikus e-mail értesítést küld az ügyfélnek az átvétel lehetőségéről, amely tartalmazza az átvétel határidejét. Amennyiben az ügyfél nem veszi át a készüléket a megadott határidőig, a készülék a szerviz tulajdonába kerül és szétszerelésre kerül elektronikai hulladékként történő kezelés céljából. Amennyiben az ügyfél a javítás során további kérdéseket kap a javítás további részleteivel kapcsolatban és erre nem ad választ 30 napon belül, vagy nem veszi át a javított készüléket vagy a megrendelt alkatrészt a kiértesítéstől számított 30 munkanapon belül, a készülék vagy alkatrész automatikusan és minden további felszólítás és megkeresés nélkül a Szerviz tulajdonába kerül, elbontásra. Ez alól kivételt képez, ha az ügyfél előzetesen és dokumentálhatóan tájékoztat a meghosszabbított átvételi szándékáról vagy egy későbbi átvételi dátumot jelöl meg.
 2. Amennyiben a készüléket vízkár, gőz, pára, ütődés, fizikai elváltozás vagy bármely más külső behatás éri, a garancia nem érvényesíthető. Az ilyen jellegű sérülések kívül esnek a garancia hatálya alól, tekintettel arra, hogy ezek többnyire az ügyfél hanyagságából vagy gondatlanságából adódnak. Emellett fontos hozzátenni, hogy szervizünk nem képes garanciaidő alatt javítani olyan hibás alkatrészeket, mint például egy törött – beázott kijelző vagy alkatrész, mivel a nagykereskedések automatikusan elutasítják ezen sérülések miatt beérkező garanciális igényeket. Szervizünk nem áll módjában vállalni ezen elutasításokból adódó költségeket és kellemetlenségeket.   
 3. Amennyiben a készülék vízkár vagy egyéb fizikai sérülést szenved, annak teljes körű gyári állapotba való visszaállítása nem lehetséges. A fizikai sérülések és vízkárok következményei kiszámíthatatlanok, és a belőle eredő működési problémákra a garancia nem érvényes. Ráadásul, az esetleges javítások vagy beavatkozások során a készülék memóriájában tárolt adatok elveszhetnek. Ezen kívül, ha a készülék megnyitásra vagy javításra kerül, szervizem nem tudja garantálni az IP68 vagy egyéb vízállósági és porállósági szabványoknak való megfelelést.
 4. A készülékben felejtett memóriakártyáért, SIM kártyáért felelősséget nem vállalok, kivéve, ha az ügyfél előzetesen adatmentést kért. Helytelen képernyőzár/PIN kód megadása, vagy ennek elmulasztása esetén elveszett adatokért felelősséget nem vállalunk, továbbá a tesztelés hiányában beépített alkatrészekre a garancia nem érvényesíthető.
 5. Amennyiben a javításra történő felvételkor az ügyfél nem hívja fel a figyelmet minden, esetleg nem látható hibára, az átvételkor ezek a problémák még mindig jelen lehetnek. Fizikai hatás, még ha ez nem is látszik a készülék külsején, nem csak a burkolati elemeket vagy a kijelzőt érintheti. Az esetlegesen sérült egyéb alkatrészek közé tartozhatnak a kamera, átvezető kábelek, csatlakozók, alaplapi elemek és más belső komponensek. Ha egy olyan mechanikailag sérült készülék kerül javításra, melyen a külső sérülés nem azonnal észrevehető, és a mélyebb problémája csak a javítási folyamat során válik nyilvánvalóvá, az kockázatot jelenthet a készülék további működése szempontjából, sőt, az eszköz teljesen használhatatlanná válhat. Beázott készülék javítása esetén továbbá előfordulhatnak egyéb rejtett hibák, melyekért a szerviz felelősséget nem vállal.
 6. Az utángyártott OLED kijelző és az 1/1 minőségű OLED kijelző esetében előfordulhatnak kisebb eltérések a gyári kijelzőhöz képest. Ha a kijelző a funkcióját teljesíti, képet jelenít meg és rendesen érzékel, akkor további garancia nincs rá. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél nem elégedett a kijelző minőségével vagy működésével, a garancia nem terjed ki a cserére vagy javításra. Különösen igaz ez azokra az esetekre, amikor az ujjlenyomat-olvasó esetlegesen kevésbé érzékeny, mint a gyári beállítás. Tehát, ha egy ilyen OLED kijelzőt szeretnél beépíteni a készülékedbe, vedd figyelembe, hogy a garancia nem terjed ki a gyári kijelző helyett beépített OLED kijelzők beépítésére.
 7. Fizikai behatás – mint ütés vagy erős nyomás – következményeként a kijelző olyan elváltozásokat mutathat, mint lila-fekete foltok, elszíneződés, lilás villogás vagy hossz-kereszt irányú csíkok. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen elváltozások nem mindig társulnak látható sérülésekkel a kijelző üvegen, mert az ütés vagy nyomás hatására az alatta lévő LCD panel is sérülhet. Az ilyen fizikai behatások által érintett kijelzőknél a garancia érvényét veszti.
 8. Minden javítás utáni készülék átesik az M360 szoftveres készülék diagnosztikán, és az átadásra került szerviz hibajegyen rögzítjük a talált hibákat és az elvégzett javításokat. A javítást követően a tesztlap, QR-kód vagy link formájában átadjuk a készüléket, amely részletes információkat tartalmaz a diagnózisról és az elvégzett munkáról. Ezt követően, amennyiben a készülék bármilyen módon meghibásodik, nem vállalok garanciát.
 9. Esetleges hiba vagy garanciális problémák esetén az „Hibajegy / Garanciajegy” dokumentumon az erre kijelölt helyen lesz vezetve a javítás. A dokumentumon belül a kijelölt szekción szerepelni fog a garanciális javítás dátuma és az észlelt hiba leírása. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia kizárólag az eredeti,  aláírt, lebélyegzett és hitelesített „Hibajegy / Garanciajegy” dokumentummal érvényesíthető. Amennyiben ez a dokumentum hiányzik, a garancia megvonásra kerül és utólag nem pótolható! Ha az ügyfél személyesen igényelte a javítást, az e-mailben elküldött információk nem helyettesítik ezt a hivatalos dokumentumot! Ugyanakkor, postai garanciaügyintézés esetén az e-mailben továbbított iratokat is elfogadjuk.
 10. Amennyiben az ügyfél törött akkumulátor fedéllel, deformált kerettel vagy egyéb fizikai sérüléssel rendelkező készüléket vesz át a szervizünktől – például kijelzőcsere után – a garancia érvényét veszti, hacsak az ügyfél kifejezetten nem kérte a sérült alkatrészek, akkumulátor fedél cseréjét. Ezzel a szabállyal kapcsolatban kérjük, minden ügyfél legyen körültekintő és gondos. A szervizünk minden esetben tájékoztatást nyújt az ügyfélnek a készülék állapotáról, valamint a garancia érvényességéről. Az ügyfél a készülék átvételével elfogadja a jelenlegi állapotát, és tudomásul veszi, hogy az esetlegesen sérült alkatrészek miatt a garancia érvényét vesztheti.
 11. A jótállás – Garancia érvényét veszti abban az esetben, ha a készüléket utólag egy másik szerviz szakszerűtlenül szerelte össze vagy azt egy másik szerviz megnyitotta és esetleg hiányosan vagy nem megfelelően szerelte össze. Az ilyen esetekben a készülék további károsodásának kockázata nagymértékben megnő, és a szerviz nem tudja garantálni a javítás eredményességét és minőségét. Ezenkívül a szerviz nem vállal felelősséget a szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülékekben rejlő potenciális veszélyekért.
 12. Amennyiben az ügyfél saját alkatrészt biztosít a javításhoz, a szerviz a szóban forgó alkatrészekkel, valamint ezek által okozott hibákkal kapcsolatos mindenfajta szavatossági és kártérítési kötelezettséget elutasít. A szervizem nem vállal felelősséget a ügyfél által hozott alkatrész által okozott további hardveres vagy szoftveres hibákért. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a beépítést követően probléma adódik a készülék működésével, azt az ügyfél által biztosított alkatrész okozta hibának tekintem. Ez vonatkozik a hibás működésre, a teljesítménybeli csökkenésre vagy bármely más, a javítás során észlelt rendellenességre. Ügyfeleinknek javasoljuk, hogy minden esetben gondosan mérlegeljék a saját alkatrészek használatának kockázatait a javítás során.
 13. Amennyiben az ügyfél az eredeti gyári alkatrész helyett utángyártott vagy alacsonyabb minőségű alkatrészt kér, és ez a kívánság a szerviz lapon is fel van tüntetve, a garancia nem érvényes. Az utángyártott vagy nem megfelelő minőségű alkatrészek használata esetén a szerviz nem vállal felelősséget az ebből eredő hibákért és károkért. Ezen alkatrészek nem mindig felelnek meg a gyári előírásoknak, és használatuk komoly kockázatokkal járhat, beleértve a készülék teljesítményének csökkenését, nem megfelelő működést vagy az alkatrész korai meghibásodását. A szervizem javasolja ügyfeleinek, hogy lehetőség szerint csak eredeti, vagy magas minőségű alkatrészeket kérjenek a javítások során. Az eredeti alkatrészek garantálják a készülék hosszú élettartamát, megbízhatóságát és a gyártó által ígért teljesítményt. Az utángyártott vagy gyenge minőségű alkatrészek használatával kapcsolatos további kérdésekben készséggel állok rendelkezésre.
 14. Típus és szériahibák esetén a szerviz nem vállal felelősséget. Ilyen hibák olyan rendellenességek, amelyek az adott készülékmodellnél vagy egy adott sorozatszámban gyártott készülékeknél mutatkoznak meg, és amelyek általában a gyártási folyamat hibáira vagy a tervezési hibákra vezethetőek vissza. Kérjük, hogy ügyfeleink vegyék figyelembe: a típus- és szériahibák gyakran olyan specifikus hibák, amelyekkel kapcsolatban a szerviz korlátozott beavatkozási lehetőségekkel rendelkezik. Ezeknek a hibáknak a kezelése általában a gyártó vagy a forgalmazó felelőssége. A szervizemben történő javítás során mindent megteszünk, hogy a hibás készüléket a legjobb képességeink szerint javítsuk, de a típus- és szériahibák miatt bekövetkező további hibákért vagy meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk.
 15. Amennyiben a szerviz értesítést küld a garanciális alkatrész beszerzéséről, az ügyfélnek 30 naptári napja áll rendelkezésére a készülék szervizbe történő garanciális elhozatalára és javíttatására. Ha az ügyfél nem érkezik be ezen időintervallum alatt, a garancia automatikusan megszűnik. Az ügyfélnek lehetősége van azonban előzetesen egy specifikus időpontot megjelölni a szervizbe hozatalra ezen 30 napos időtartamon belül. Azonban fontos megjegyezni, hogy amennyiben az ügyfél az előre megjelölt időpontban sem jelenik meg, a garancia nem újul meg az új időponttól kezdődően.

Záradékok (ÁSZF) 

 • Adatmentési és tárolási irányelvek

Amennyiben készülékét adatmentés céljából szervizemnek leadja, tájékoztatom, hogy az adatmentés során mentett adatokat a kiértesítést követően 15 naptári napig tároljuk.. Ezen időszak elteltével az adatok véglegesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatokat ezen időtartam alatt ajánlott átvenni, mivel a fent említett határidő elteltével nem áll módomban a visszaállításukat vagy újbóli előállításukat biztosítani.

 • Értékelések és Vélemények Megjelenítése

Az Ön által a Google vagy Facebook platformon írt értékelések és vélemények automatikusan megjelenhetnek a weboldalunkon, annak érdekében, hogy más látogatók is tájékozódhassanak a szolgáltatásainkkal kapcsolatos felhasználói élményekről. Az értékeléseket abban az esetben jelenítjük meg, ha Ön a Google vagy Facebook felhasználói fiókján keresztül hagyta jóvá az értékelések és vélemények megosztását.

Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön értékelése megjelenjen a weboldalunkon, kérjük, jelezze e-mailben, telefonon, vagy a weboldalunkon elérhető kapcsolati űrlap kitöltésével. Az Ön kérése alapján az értékelés eltávolításra kerül, és nem lesz látható a weboldalunkon.

 • Hibajegy/Garanciajegy és Készülék Kiadása:

Szervizem a javított készüléket kizárólag az elkészült „Hibajegy/Garanciajegy” ellenében adja ki az azon szereplő személynek. Az ügyfél köteles a „Hibajegy/Garanciajegy” bemutatásával és a bevizsgálási, illetve javítási díj megfizetésével átvenni a készüléket. A készülék kiadását követően szervizem a „KIADVA” bélyegzővel ellátott eredeti „Hibajegy”-t adja át az ügyfélnek, amely a garancia érvényesítéséhez szükséges.

Személyes átvétel esetén az ügyfél köteles Szervizem felhívására igazolni a személyazonosságát. Ezáltal megbizonyosodom, hogy csak az erre jogosult személy vette át a javított készüléket, megelőzve ezzel az esetleges visszaéléseket és a készülék jogosulatlan kézbe kerülését.

Szervizem azonban felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a „Hibajegy/Garanciajegy” eredeti, lebélyegzett példányának jogosulatlan használatából vagy visszaélésből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Az ügyfél felelős a „Hibajegy/Garanciajegy” megfelelő kezeléséért, és köteles megakadályozni annak illetéktelen személyek kezébe jutását. Ha az ügyfél tudomást szerez arról, hogy a „Hibajegy/Garanciajegy” eltűnt vagy illetéktelen személyek birtokába került, azonnal értesítenie kell Szervizemet.

A szervizemben végezett javításokkal kapcsolatban az ügyfélnek jogában áll a szerviz hibajegyen rögzített információk ellenőrzése és elfogadása, ezzel biztosítva a szerviz által végzett munka transzparenciáját. A jótállási idő alatt felmerülő további hibák esetén kérem, hogy az ügyfelek vegyék fel a kapcsolatot a szervizzel a probléma pontos diagnosztizálása és megoldása érdekében.

Amennyiben a készüléket postai úton szeretnék visszaküldeni garanciális ügyintézés céljából, kérjük, hogy előzetesen vegyék fel a kapcsolatot szervizünkkel a szükséges lépések egyeztetése érdekében. A szervizünk által elvégzett javításokkal kapcsolatos bármilyen kérdés, aggály esetén kérjük, hogy az ügyfél lépjen kapcsolatba a szervizünkkel.

 • Garancia Feltételeinek Elfogadása:

Szervizünk minden ügyfelét arra kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és értelmezze a fent említett feltételeket a garancia igénybevétele előtt. Az ÁSZF rendelkezései részletesen tartalmazzák a garancia érvényesítésének eljárását, a garancia által fedezett és nem fedezett eseményeket, valamint az ügyfél és a szervizünk jogait és kötelességeit a garancia időtartama alatt.

Amennyiben az ügyfél aláírja és elolvassa a Hibajegy / Garanciajegy dokumentumot, ezzel egyidejűleg elfogadja a mellékelt ÁSZF-t is, melynek hivatkozása a dokumentumon megtalálható. Kérjük, hogy ha az ügyfél bármely okból nem ért egyet a feltételekkel, azt a szervizelés megkezdése előtt haladéktalanul jelezze felénk. Amennyiben az ügyfél nem tesz említést ezen kifogásairól, a feltételek elfogadottnak tekinthetők.

Az ÁSZF rendelkezések általános jellegűek, és minden ügyfelünkre érvényesek, függetlenül attól, hogy milyen típusú szolgáltatást vettek igénybe, vagy milyen típusú készüléket javíttattak nálunk. A szolgáltatások igénybevétele és a garancia érvényesítése a feltételek elfogadását jelenti.

Az ügyfél a szerviz által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogadja a fent leírtakat, és megerősíti, hogy megértette és elfogadja a garancia feltételeit. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevétele és a garancia érvényesítése előtt minden esetben érdemes konzultálni szakértővel, vagy felkeresni szervizünket további információkért.

Az ügyfél a garancia érvényesítése során köteles követni a szervizünk által meghatározott eljárást, és betartani a „Hibajegy/Garanciajegy” használatával kapcsolatos rendelkezéseket. Szervizünk fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a garancia érvényesítését, ha az ügyfél nem tartja be a fent említett feltételeket.

 • A jótállás időtartama:

A szerviz minden olyan saját alkatrészre és annak beépítésére, amelynek bruttó értéke meghaladja a 20 000 Ft-ot, 3 hónapos garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy 3 hónapon belül, ha az alkatrész vagy annak beépítése hibásnak bizonyul, a szerviz köteles a javítást vagy cserét díjmentesen elvégezni. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a garancia kizárólag a szerviz által beépített alkatrészekre vonatkozik, és nem terjed ki az ügyfél által hozott vagy máshol beszerzett alkatrészekre.

Jótállás Garancis igényt az az ügyfél érvényesíthet, aki a készülékkel, az eredeti Vállalkozás által kiállított „Szerviz hibajeggyel” rendelkezik. A jótállási határidő az ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Az ügyfél a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén közvetlenül érvényesítheti.

 • Bevizsgálási Díj:

Amennyiben az ügyfél a Szerviz által adott árajánlat alapján úgy dönt, hogy nem kéri a javítást, a szerviznek jogában áll bevizsgálási díjat felszámolni. Ez a díj a hibabehatárolás időigényességével arányosan kerül meghatározásra.

A bevizsgálási díjat a szerviz hibakeresés, diagnosztizálás és az árajánlat elkészítésére fordított idő alapján számítjuk ki. Ennek mértéke függhet a készülék típusától, a hiba összetettségétől, és a szükséges beavatkozások bonyolultságától.

Az ügyfélnek tájékoztatást kell adni a bevizsgálási díj várható összegéről a javítás megkezdése előtt, hogy az ügyfél döntése informált legyen. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a bevizsgálási díj a szerviz igénybe vett szolgáltatásaiért járó ellenszolgáltatás, amelyet a javítási munkálatok megtagadása esetén is köteles megfizetni.

Az ügyfél a bevizsgálási díj megfizetésével elfogadja a szerviz által elvégzett hibakeresési és diagnosztizálási munkálatokat, valamint a készülék jelenlegi állapotát.

 • Készülék Átvételének és Ellenőrzésének Szabályai:

Minden személyesen átvett készüléket az ügyfél vagy a megbízott köteles alaposan ellenőrizni átvételkor. Az ellenőrzés során meg kell győződni arról, hogy a készülék a szervizben elvégzett javítások után megfelelően működik-e, és hogy a javított hibák valóban megoldásra kerültek-e.

Az átvételt követően csak olyan reklamációkat fogadok el, melyek közvetlenül a szervizben elvégzett javítással állnak összefüggésben. Ha az ügyfél a helyszínen nem elégedett a javítás eredményével, természetesen jelezze ezt, és a hibát haladéktalanul orvosolom.

Az ügyfeleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az átvételkor elmulasztott ellenőrzés esetén az átvételt automatikusan megtörténtnek tekintem. Ilyen esetekben az ügyfélnek a későbbi panaszokért, hibákért a szerviz nem vállal felelősséget, kivéve ha azok közvetlenül a szervizben végzett javítással kapcsolatosak.

Különleges Kockázatok és Felelősségvállalás

 • Adatvesztés Kockázata

Az ügyfeleknek tudomásul kell venniük, hogy a javítás során adatvesztés történhet. Bár  szervizem minden tőle telhetőt megtesz az adatok megőrzése érdekében, az ügyfeleket arra ösztönözzük, hogy készítsenek biztonsági másolatot adataikról a készülék szervizbe adása előtt. A szerviz nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért!

 • Alaplapjavítás Kockázatai

Egyes alaplapi műveleteknél előfordulhatnak visszafordíthatatlan hibák, ami az alaplap teljes meghibásodását okozhatja, függetlenül attól, hogy milyen alaplapi javításról van szó. Az alaplap egy kényes alkatrész, és hiába a szakértői készségek, előfordulhatnak komplikációk. Az ügyfeleknek mérlegelniük kell ezen kockázatokat és ennek tudatában hozzák meg döntéseiket a javítás igénybevételéről. Az alaplapjavítás és a készülék bontása különféle kockázatokkal jár, amelyeket az ügyfélnek tudomásul kell vennie a javítási folyamat megkezdése előtt. 

 • Kijelző Sérülésének Kockázatai

Bizonyos mobiltelefonok, táblagépek és hordozható eszközök, különösen azok, amelyek ragasztott üveg hátlapokkal, OLED vagy AMOLED kijelzőkkel vannak ellátva, fokozott kockázatot jelentenek a kijelző sérülésének szempontjából a javítás során. A kijelzők felőli megbontás, vagy más beavatkozások esetén előfordulhat, hogy a kijelző megsérül vagy eltörhet. Ebben a kontextusban a szerviz kizárja a felelősségét az ilyen típusú károkért, és a javítás megkezdése előtt tájékoztatja az ügyfeleket erről a kockázatról. Az ügyfél a javítási munka megrendelésével automatikusan elfogadja ezt a kockázatot

 • Felelősség és Elfogadás

A szerviz hibajegy aláírásával, a weboldalon beküldött megrendelő és egyéb esetekben, ha az ÁSZF jelölőnégyzet elfogadásra került, az azt jelenti, hogy az ügyfél tisztában van és elfogadja az ÁSZF-et. Személyes szervizelés esetén a szerviz hibajegy/garanciajegy aláírásával, amely szintén tartalmazza az ÁSZF linkjét és amelyre kifejezetten felhívom az ügyfél figyelmét, az ÁSZF is automatikusan elfogadásra kerül. Ez vonatkozik minden eljárásra, beleértve a garanciális ügyintézést is.

Az ügyfél ezzel automatikusan tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF összes feltételét, beleértve, de nem kizárólag, a kijelző, az alaplap és egyéb komponensek javítása során vagy cseréje esetén keletkezett esetleges sérülésekért és hibákért, valamint az egyéb ÁSZF-ben foglaltakat. A szerviz minden tőle telhetőt megtesz a készülékek biztonságos és körültekintő kezelése érdekében

A szerviz elkötelezett amellett, hogy a legmagasabb színvonalon nyújtson szolgáltatásokat. Minden műveletet a legnagyobb gondossággal és a legjobb gyakorlatoknak megfelelően végzek, azonban az ügyfél vállalja a fennálló kockázatokat és a lehetőséget, hogy a javítás nem lesz sikeres, és a készülék további sérüléseket szenved.

Adatvédelmi Irányelvek: Adatkezelés – Adatszolgáltatás

A hibajegy aláírásával hozzájárul, hogy Gulácsi Attila e.v. Asz.: 69644665-1-26 (továbbiakban: Adatkezelő) fenti személyes adataimat kezelje. Az adatkezelésnek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) az irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

Szerzői Jogok Védelme és Alapelveink

A Vállalkozás fenntart magának minden jogot a Telefon Szerviz Szeged – Android Szerviz Szeged (androidszerviz-szeged.hu) weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután a Telefon Szerviz Szeged – Android Szerviz Szeged (androidszerviz-szeged.hu), mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Telefon Szerviz Szeged – Android Szerviz Szeged (androidszerviz-szeged.hu) weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

Telefon Szerviz Szeged – Android Szerviz Szeged (androidszerviz-szeged.hu) weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az ÁSZF egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás céljának.

Ha az értelmezés jogi okokból nem lehetséges, a Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.

Jelen megbízási szerződésre a hatályos magyar jog irányadó.

Amennyiben a felek között a jelen szerződés kapcsán jogvita keletkezne, úgy ennek elbírálására alávetik magukat, hatáskörtől függően, a Szegedi Járásbíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szeged, 2023.08.14

ÁSZF
Telefon szerviz szeged facebook
Kövesd munkásságomat a Facebookon is!
Tweet
Share